REAL-EOD

Items where Author is "Berzeviczy, Albert"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Book
Number of items: 59.

Book

Berzeviczy, Albert (1937) Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865. Franklin, Budapest.

Stein, Aurél and Berzeviczy, Albert (1935) Az indo-perzsa határvidék ősi története a földrajz és újabb kutató-utazások világában : a M. Tud. Akadémia 1934. október 11-én tartott összes ülésén vetített képekkel bemutatott előadás, Berzeviczy Albert megnyitó beszédével. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1932) Gli esuli ungheresi in Italia nella seconda meta del secolo XIX. [s.n.], Roma.

Berzeviczy, Albert and Ravasz, László (1932) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Baksay Sándor tiszteleti tag születésének századik évfordulója alkalmából 1932. május 30-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1931) Beatrice d'Aragona. Corbaccio, Milano.

Berzeviczy, Albert and Horváth, János (1931) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Kazinczy Ferenc halálának századik évfordulója alkalmából 1931. október 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1930) La guerra italiana del 1859 e la sorte dell'Ungheria. Casa Editrice D'Arte Bestetti & Tumminelli, Roma.

Berzeviczy, Albert and Apponyi, Albert (1930) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közűlése 1930 május 11-én. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Apponyi, Albert and Gerevich, Tibor (1930) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése a Szent Imre-év alkalmából 1930. május 18-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Gaal, Jenő (1930) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése gróf Széchenyi István Hitel című műve megjelenésének centenáriuma alkalmából 1930 március 24-én : Berzeviczy Albert megnyító beszéde : Gaal Jenő felolvasása a Hitel korszakos jelentőségéről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1930) Válságban van-e a parlamentarizmus? : az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának ankétje. Gergely R, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Ilosvay, Lajos and Zemplén, Géza (1929) A Berthelot Marcellin k. t. születésének századik évfordulója alkalmából a M. Tud. Akadémiában tartott elnöki megnyitóbeszéd és ünnepi előadások. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Földes, Béla (1929) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése egykori másodelnöke Kautz Gyula születésének századik évfordulója alkalmából 1929. november 25-én. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1929) A két Eötvös. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Károly and Berzeviczy, Albert and Vass, József (1928) Az Országos Közművelődési Tanácsnak Széll Kálmán és Wekerle Sándor emlékezetére 1928. október 14-én tartott XX. közgyűlése : Némethy Károly, Berzeviczy Albert, Vass József beszédei. Országos Közművelődési Tanács, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1927) Per la verita circa la storia dell'Ungheria. Anonima Romana Editoriale, Roma.

Berzeviczy, Albert (1927) Ungarn vor und nach dem Kriege. [Heymanns], [Berlin].

Berzeviczy, Albert and Radisics, Elemér (1926) Beszámoló az Interparlamentáris Unió 1926 Augusztus 26 - Szeptember 1 napjain tartott ülésszakáról. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1925) Nel centenario della nascita di Maurizio Jókai. [s.n.], Roma.

Berzeviczy, Albert (1924) Itália : úti rajzok és tanulmányok : 1-2. köt. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1924) Serlegavató beszéd Gróf Tisza István emlékére. Budapesti Hírlap, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1923) Az ötvenes évekből : előadás. Cobden-könyvtár (15). Magyar Cobden-Szövetség, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1923) Nel centenario della nascita del Petőfi. Nuova Antologia, Roma.

Berzeviczy, Albert (1922) Az absolutizmus kora Magyarországon : 1849-1865. Franklin Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1920) I rapporti storici fra l'Italia e l'Ungheria. Pubblicazioni dell' "Istituto l'Europa Orientale". 2. ser., Politica, storia, economia . Istituto l'Europa Orientale, Roma.

Berzeviczy, Albert (1917) Délen : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) Der Kampf um die Wahrheit. Pester Buchdruckerei, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1916) A háború a képzőművészetekben : művészettörténelmi tanulmány 67 vetíthető üvegképpel. Uránia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Epilog a háborús előadásokhoz : a háború eddigi mérlege. Hadi beszédek (29). Pallas Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1915) Quel che s'impara dalla guerra : lettera da Budapest. Armani und Stein, Roma.

Berzeviczy, Albert (1914) Baron Josef Eötvös als Kulturpolitiker. [s.n.], [S.l.].

Berzeviczy, Albert (1914) Griechische Reiseskizzen aus dem Sommer 1912. Duncker und Humblot, München [etc.].

Berzeviczy, Albert (1913) Görögországi útirajzok. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1913) Impressions de Grèce : (I. Olympie, II. Athènes, III. Eleusis, IV. Argolide, V. Delphes). Imprimerie de la Société Anonyme Athenaeum, Budapest.

Gaal, Jenő and Apáthy, István and Berzeviczy, Albert (1912) Széchenyi eszmevilága. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1912) Válogatott beszédek. Lampel, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1911) Béatrice d'Aragon, reine de Hongrie : 1457-1508. Bibliothèque Hongroise (3-4). Champion, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1911) Le surnaturel dans le théâtre de Shakespeare. Athenaeum, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1911) Le surnaturel dans le théâtre de Shakespeare. Fontemoing, Paris.

Berzeviczy, Albert (1911) Voyageurs hongrois en Italie dans la première moitié du dernier siècle. Impr. Pátria, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1910) Beatriz de Aragon, reina de Hungría. La Espana Moderna, Madrid.

Berzeviczy, Albert (1910) Programmbeszéd : 1910 ápril 24-én a corvintéri vigadó nagytermében és az ápril 27-iki pártvacsorán elmondott beszédek. Nagy János Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1910) A természetfölötti elem Shakespeare színműveiben. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1910) A tájképfestés a XVII. században. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1909) A XVII. század tájképfestészete : hat előadás : 1909. nov. 16., 17., 23., 24., 30 és dec. 1-én. Népszerű főiskolai tanfolyam . Angermayer Károly Könyvnyomda, Pozsony.

Berzeviczy, Albert (1909) A cinquecento festészete, szobrászata és művészi ipara. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1908) Beatrix királyné, 1457-1508. Magyar történeti életrajzok (52). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1907) Gróf Széchenyi István. Lampel, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1906) A cinquecento festészete és szobrászata (tekintet nélkül Velenczére). Népszerű Főiskola könyvtára (3). Franklin Társulat, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1905) Beszédek és tanulmányok. Singer és Wolfner, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1905) Itália : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1903) Emlékbeszéd Horánszky Nándor arczképének leleplezésénél. Szent-László Nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1903) Horváth Boldizsár emlékezete : Berzeviczy Albert emlékbeszéde. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1901) Vetsey István emlékezete : Berzeviczy Albert emlékbeszéde a "Nemzeti tornaegylet" április 13-án tartott Vetsey-emlékünnepélyen. Rózsa Kálmán és neje nyomda, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1901) A középső felvidék szerepe tudományosságunk történetében. [s.n.], [S.l.].

Berzeviczy, Albert (1899) Itália : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Singer és Wolfner kiadása, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1894) La question de l'éducation physique. [s.n.], [Paris].

Berzeviczy, Albert (1877) Rend és szabadság az igazgatásban : Berzeviczy Albert értekezése az államtudományok tudorává lett felavatása alkalmából. a Bankegylet nyomdájában, Eperjes.

This list was generated on Sat Jul 4 09:50:54 2020 CEST.