REAL-EOD

Items where Year is 1944

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 32.

Varjas, Béla, ed. (1944) Balassa-kódex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horánszky, Pál, ed. (1944) A lipótszentandrási Andreánszky család leszármazása 1230-tól. Fodor Árpád Könyvnyomda, Budapest.

Apponyi, György (1944) Széchenyi emlékbeszéde : a Nemzeti Casino 1944. évi jan. hó 30-i közgyűlésén. Nemzeti Casino anyagai . Apponyi György, Budapest.

Babos, Ferenc (1944) Adalékok Kinnamos szövegtörténetéhez. Magyar-görög tanulmányok (26). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Balogh, Artúr (1944) Hűtlenségi per országgyűlési beszéd miatt. Erdélyi tudományos füzetek (185). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Berkes, Béla (1944) Családi hegedű. May János nyomda, Budapest.

Csorba, Tibor (1944) A humanista Báthory István. Palladis, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1944) Magyar szónokképzés a XVI. századi Strasszburgban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Faguet, Émile (1944) A kontárság kultusza és a felelősségtől való rettegés. Kultúra és tudomány . Franklin, [Budapest].

Finkey, Ferenc (1944) Emlékképek és élmények életem derűs napjaiból. Kisfaludy László, Sárospatak.

Gerő, László (1944) A római Santo Stefano Rotondo a magyarok nemzeti temploma = Santo Stefano Rotondo la chiesa nazionale degli Ungheresi a Roma. Magyar Tudományos Akadémia Római Történeti Bizottsága, Budapest.

Hadrovics, László (1944) Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Kincsestár (140.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Ila, Bálint (1944) Gömör megye. Magyarság és nemzetiség . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaffka, Péter (1944) Építészet. Kincsestár (91.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kiss, Gyula (1944) A szombathelyi németség a XVII. században : Családtörténeti tanulmány = Deutsche in Steinamanger im XVII. Jahrhundert : Familienkundlich. Német Nyelvészeti Dolgozatok (12). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Komoróczy, György (1944) Borkivitelünk észak felé : fejezet a magyar kereskedelem történetéből. Kazinczy Társaság, Kassa.

Kornis, Gyula (1944) Herczeg Ferenc. Singer és Wolfner, Budapest.

Kotlán, Sándor (1944) Parasitologia : Kórtani jelentőségű állati élősködők háziállatainkban. Állatorvosi Kézi Könyvtár (28). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Mályusz, Elemér (1944) Thuróczy János krónikája. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mártonffy, Mária (1944) Német jövevényszavak a magyar konyhaművészetben = Deutsche Lehnwörter der Ungarischen Kochkunst. Német Nyelvészeti Dolgozatok (10). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Országh, László (1944) Shakespeare. Kincsestár (38.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pallós, Ferenc (1944) A német nyelvoktatás ügye magyar iskoláinkban II. József idejében = Der Deutschunterricht in den Ungarischen Schulen Unter Josef II. Német Nyelvészeti Dolgozatok (11). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Reguly, Antal (1944) Osztják hősénekek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Siegel, Bernard, J. (1944) Slavery during the third dynasty of Ur. UNSPECIFIED.

Surányi-Unger, Tivadar (1944) Áralakulás és pénzérték. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Dénes (1944) Guary-kódex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szerémi, György (1944) Epistola de perdicione regni Hungarorum. Erdélyi László, Juhász László, Budapest-Szeged.

Terebessy, Andor Béla (1944) Translatio latina Sancti Maximi confessoris (de caritate ad Elpidium L. I-IV.) saeculo XII. in Hungaria confecta. Magyar-görög tanulmányok (25.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filológiai Intézet, Budapest.

Tomcsányi, Móric (1944) Közjog - magánjog. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, András (1944) Az erdélyi románság története. Kincsestár (13.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Veszelinovich, Magdolna (1944) A délszláv népköltészet felfedezése a német és magyar irodalomban. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1944) A házimacska. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat, 129 . Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 18:43:43 2024 CEST.