REAL-EOD

Items where Year is 1929

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 50.

Berzeviczy, Albert, ed. (1929) Alessandro Monti e la legione Italiana d'Ungheria, 1849 : coferenze e discorsi pronunciati a Budapest il 18 maggio 1929. Biblioteca della Mattia Corvino (7). Franklin, Budapest.

Csengery, János, ed. (1929) Pindaros. Globus Műintézet, Budapest.

Ballagi, Aladár, ed. (1929) A legújabb kor. Tolnai Világtörténelme (14-20). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Kéky, Lajos, ed. (1929) A magyar irodalom története. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 4.a,b . Révai, Budapest.

Jakubovich, Emil and Pais, Dezső, eds. (1929) Ó-magyar olvasókönyv. Tudományos Gyűjtemény (30). Danubia, Pécs.

UNSPECIFIED, ed. (1929) A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve. [s.n.], Budapest.

Bajza, József (1929) Jugoszlávia. Kincsestár (27.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Bartucz, Lajos (1929) Mikép fedezte fel az ember önmagát ? : kis antropologia. Kincsestár (45.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1929) A két Eötvös. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Földes, Béla (1929) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése egykori másodelnöke Kautz Gyula születésének századik évfordulója alkalmából 1929. november 25-én. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Ilosvay, Lajos and Zemplén, Géza (1929) A Berthelot Marcellin k. t. születésének századik évfordulója alkalmából a M. Tud. Akadémiában tartott elnöki megnyitóbeszéd és ünnepi előadások. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brandenstein, Béla (1929) A cselekvés elméletéről. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Buday, Júlia (1929) A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája : 1901-1925. Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat (1.). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bókay, János (1929) Transparentia vizsgálatok hydrocephalusos gyermekeken. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csűry, Bálint (1929) Érintkezésen alapuló névátvitel. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Divéky, Adorján (1929) A Lengyelországnak elzálogosított 16 szepesi város visszacsatolása 1770-ben. Szepesi Szövetségi Központ és Miskolci Osztály, Budapest.

Eckhart, Ferenc (1929) A Habsburg-Lotharingiai ház családi törvénye. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eszterle, M. Edit (1929) A budakeszi német nyelvjárás hangtana. Német philologiai dolgozatok (41). Pfeifer, Budapest.

Fellner, Frigyes (1929) Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Glatz, Károly (1929) Velence múltja és művészete. Kincsestár (58.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Gratz, Gusztáv (1929) Európai külpolitika. Kincsestár (25.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Grisar, Hartmann (1929) Luther Márton élete. Szent István könyvek (69/71). Szent István Társulat, Budapest.

Hajnal, István (1929) Esterházy Miklós nádor lemondása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1929) A filozófia nagy rendszerei. Kincsestár (76.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Herczeg, Árpád (1929) Manardus János magyar udvari főorvos élete és művei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hermann, Egyed (1929) A bátaszéki németek és népdalaik. Német philologiai dolgozatok (38). Pfeifer, Budapest.

Ihrig, Károly (1929) A szövetkezetek. Kincsestár (67.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Karácsonyi, János (1929) Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém.

Kmoskó, Mihály (1929) Az iszlám keletkezése. Kincsestár (17). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1929) Nemzeti megújhodás. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Lassovszky, Károly (1929) Világrendszerek. Kincsestár (84.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Leonov, Leonid (1929) Szobranie szocsinenij I. UNSPECIFIED, Harkov.

Moór, Gyula (1929) Örök béke és világjogrend. UNSPECIFIED, Budapest.

Sebesi, Ernő (1929) Megrúgott emberek : novellák. Kazinczy Kiadóvállalat, Košice-Kassa.

Stein, Aurél (1929) Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz. Franklin, Budapest.

Szabó, Vendel (1929) Katholicizmus. Kincsestár (71.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szabó T., Attila (1929) Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei. Erdélyi tudományos füzetek (20). Lapkiadó Nyomdai Műintézet R.-T., Cluj-Kolozsvár.

Szerb, Antal (1929) Az angol irodalom kis tükre. Kincsestár (33.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Szigethy, Vilma (1929) H. F. Amiel traducteur : son européanisme littéraire ses relations avec la Hongrie = Amiel H. F., mint műfordító : irodalmi európaisága kapcsolata Magyarországgal. Francia tanulmányok = Études françaises, 2 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Szinnyei, Ferenc (1929) Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szőllősy, Lajos (1929) A táplálkozás. Kincsestár (96.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Takáts, Sándor (1929) Magyar küzdelmek. Genius, Budapest.

Tolnai, Vilmos (1929) A nyelvújítás : a nyelvújítás elmélete és története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tomcsányi, Móric (1929) Rendészet, közigazgatás, bírói jogvédelem. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vass, Klára (1929) Buda német utcanevei : a Vár és Újlak utcanevei 1696-1872. Német philologiai dolgozatok (39). Pfeifer, Budapest.

Vatter, Ilona (1929) A soproni német szinészet története 1841-ig. Német philologiai dolgozatok (40). Pfeifer, Budapest.

Vinkler, János (1929) Az igazság a polgári perben. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1929) Arany János életrajza. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1929) Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyujtott jelentések a magyar népművészetről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1929) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése néhai másodelnöke id. Szász Károly születésének századik évfordulója alkalmából 1929 június 16-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 14:33:31 2024 CEST.