REAL-EOD

Items where Year is 1925

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 44.

Tass, Antal, ed. (1925) Photometric Observations of Variable Stars = Photometrische Beobachtungen Veranderlicher Sterne = Változó csillagok photometrikus megfigyelései. Publications of the Royal Hungarian Astrophysical Observatory, Foundation of Konkoly in Budapest, 2 . Konkoly-Alapítványú Budapesti Magyar Királyi Csillagvizsgáló Intézet, Ógyalla - Budapest.

Ma, Debao, ed. (1925) A zhong bihe yu yao = al-Tuḥfa al-rašīdīya li-ṭullāb al-luġa al-`arabīya. Qingzhen Shu bao she, Beijing.

Angyal, Dávid (1925) Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Levelezések . Pesti Lloyd-társulat és a Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Arany, János (1925) Arany János összes kisebb költeményei. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1925) Nel centenario della nascita di Maurizio Jókai. [s.n.], Roma.

Bánlaky, József (1925) A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Hadtörténelmi Levéltár, [Budapest].

Czékus, Zoltán (1925) Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme. Szerző, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1925) József nádor élete és iratai. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Dános, Árpád and Kovács, Gábor (1925) A szocializmus története - A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig. A Pantheon Ismerettára . Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Eckhardt, Sándor (1925) Újabb adatok a magyar felvilágosodás történetéhez. Budapesti Hírlap Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1925) Társadalmi védekezés és büntetőjog. Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Fináczy, Ernő (1925) Világnézet és nevelés : tanulmányok. Pfeifer, Budapest.

Forster, Gyula (1925) Gróf Berchényi László franciaország marsallja. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gombos, Ferenc Albin (1925) Szent László a lovagkirály. Hangya Nyomda, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1925) Két filozófus : Platon és Kant. Kultúra és tudomány . Franklin-Társulat, Budapest.

Herpay, Gábor (1925) Nemes családok Debreczenben. Herpay G., Debreczen.

Hóman, Bálint (1925) A Szent László-kori Gesta Ungarorum és a XII-XIII. századi leszármazói : Forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1925) Szent Gellért csanádi püspök és vértanu élete. Szent István Társulat, Budapest.

Karácsonyi, János (1925) A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig : 1 térképpel. Szent László Nyomda, Oradea - Nagyvárad.

Katona, Artur (1925) Tételes magyar közjog. Radó Izor, Budapest.

Kaán, Károly (1925) Gróf Széchenyi István és a Nagy Magyar Alföld : bemutatta a M. Tudományos Akadémia 1925. október 19-én tartott összes ülésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1925) Nők az egyetemen. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Loczka, Alajos (1925) Az alchimia története. Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége, Budapest.

Lévay, József (1925) Lévay József utolsó versei : 1909-1918. Kisfaludy-Társaság, Budapest.

Melich, János (1925) A honfoglaláskori Magyarország. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, József (1925) Az ethika alapvonalai. Tudományos Gyűjtemény (12). Danubia, Pécs.

Némethy, Geyza (1925) Addenda commentariis ad carmina Tibulliana. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1925) Az ész tragédiája s egyéb versek. Franklin Társulat, Budapest.

Polheim, Karl (1925) Die lateinische Reimprosa. UNSPECIFIED, Berlin.

Rousseau, Jean-Jacques (1925) Egy magános sétáló álmodozásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Schopenhauer, Arthur (1925) Életbölcsesség : aforizmák. Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Schöpflin, Aladár (1925) Írók, könyvek, emlékek. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei : ismeretlen adalékok az 1848-49-ki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Görgey és Kossuth : ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Stein, Aurél (1925) Legbelsőbb Ázsia : földrajzának hatása a történetben : a M. Tud. Akadémiának 1925 január 3-án tartott ünnepi ülésén vetített képekkel bemutatott előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stern, Ábrahám (1925) Héber nyelvtan: rövid vezérfonal középiskolák és szemináriumok számára. Wodianer, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1925) Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1925) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar nyelvtudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Béla (1925) Orvosi jogtudomány = Iurisprudentia Medica. Tudományos Gyűjtemény (13). Danubia, Pécs.

Széchenyi, István (1925) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 3. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gróf Széchenyi István naplói. Gróf Széchenyi István osszes munkái, 10-15 . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1925) A Kelet népe. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Zelovich, Kornél (1925) Széchenyi és a magyar közlekedésügy : előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zoltai, Lajos (1925) Települések. Egyházas és egyháztalan falvak.Debrecen város mai határa külső birtokai területén a XI—XV-ik századokban. Méliusz Könyvkereskedés Könykiadó Vállalat, Debrecen.

This list was generated on Sun Jun 16 08:00:36 2024 CEST.