REAL-EOD

Items where Year is 1922

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 43.

Fényi, Gyula, ed. (1922) Die Periodicität der protuberanzen nach beobachtungen in Kalocsa in den jahren 1886-1917. Publicationen des Haynald-Observatoriums (11). Fr. Werner, Kalocsa.

Kir. Magy., Egyetemi Nyomda, ed. (1922) A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda jelentése a Magyar Történet befejezéséről és a magyarság tudományos megismerését szolgáló Hungarológiai sorozat további köteteiről. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1922) A Sárospataki Ref. főiskola évkönyve I. kötet. A Sárospataki Ref. főiskola évkönyve, 1 . UNSPECIFIED, Sárospatak.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1922) Az absolutizmus kora Magyarországon : 1849-1865. Franklin Társulat, Budapest.

Buchböck, Gusztáv (1922) Physikai-chemiai mérőmódszerek. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Chalkokondylēs, Laonikos (1922) Historiarum demonstrationes. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (10). Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Császár, Elemér (1922) A magyar regény története. A Pantheon Ismerettára . Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Dalmady, Győző (1922) Dalmady Győző költeményei. Franklin Társulat, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1922) A szepesi városok árumegállító-joga : Lőcse és Késmárk küzdelme az árumegállításért 1358-1570. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Faguet, Émile (1922) "... és a felelősségtől való rettegés" "... et l'horreur des responsabilités" : "a kontárság kultuszának" folytatása. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1922) Büntetés és nevelés. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1922) Az ókori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Hornyánszky, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1922) A Habsburg-ház trónöröklési jogának megállapítása az 1687/8-ik évi országgyűlésen. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Geöcze, Bertalan (1922) A przemysli tragédia. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1922) Nyelvtörténeti módszertan. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Göndör, Ferenc (1922) Vallomások könyve. Szerző, Wien.

Habsburg–Lotaringiai, József Ágost (1922) A magyar vitézség nagy napjai : akadémiai székfoglaló. Magyar könyvtár (989). Lampel, Budapest.

Havass, Rezső (1922) Emlékezés a Magyar Földrajzi Társaság 50 éves múltjára. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest.

Karácsonyi, János (1922) Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kornis, Gyula (1922) Bevezetés a tudományos gondolkodásba : A tudomány fogalma és rendszere. Széchenyi-Könyvkereskedés Bizománya, Budapest.

Kosztolányi, Dezső (1922) Modern költők: Külföldi antológia: Tetemesen bővített második kiadás. Révai, Budapest.

Kozma, Andor (1922) Turán : ősrege. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1922) Supplementum commentariorum ad Ovidii Amores Tristia et Epistulas ex Ponto. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ottlik, László (1922) A marxizmus társadalomelmélete : elméleti kritika és történelmi tanulságok. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Papp, Ferencz (1922) Báró Kemeny Zsigmond. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pápay, József (1922) A finnugor népek és nyelvek ismertetése. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1/4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pápay, József (1922) A magyar nyelvhasonlítás története. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rudnay, Józsefné Veres Szilárda (1922) Emlékeim : 1847-1917. Légrády, Budapest.

Schönebaum, Herbert (1922) Die Kenntnis der byzantinischen Geschichtsschreiber von der ältesten Geschichte der Ungarn vor der Landnahme. Ungarische Bibliothek (1. 5). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Sohm, Rudolph (1922) Rövid egyháztörténet. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szekfű, Gyula (1922) A magyar bortermelő lelki alkata : történelmi tanulmány. Eggenberger, Budapest.

Széchenyi, István (1922) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 2. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Tagore, Rabindranath (1922) Hindosztáni virágok. Légrády, Budapest.

Tagányi, Karl (1922) Lebende Rechtsgewohnheiten und ihre Sammlung in Ungarn. Ungarische Bibliothek (1. 3). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Takáts, Sándor (1922) Régi magyar kapitányok és generálisok. Stádium Nyomda, Budapest.

Temesváry, János (1922) Erdély középkori püspökei. Minerva, Cluj.

Thienemann, Th. (1922) Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Ungarische Bibliothek (1. 4). Walter de Gruyter & Co., Berlin ; Leipzig.

Tóth, László (1922) Májusfa : verses játék egy fölolvasásban. Pallas, Budapest.

Varga, Béla (1922) A logikai érték problémája és kialakulásának története. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1922) Ködben : újabb költemények : 1915-1921. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wells, Herbert George (1922) A nagy katasztrófa : 1914-1920. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

di Savoia, Luigi (1922) A Ruvenzori : a keletafrikai nagy tavak hegyóriásának kikutatása és csúcsainak első megmászása. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 20 13:48:33 2024 CEST.