REAL-EOD

Items where Year is 1891

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z |
Number of items: 91.

A

Asbóth, Oszkár (1891) A hangsúly a szláv nyelvekben. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

B

Balassa, József (1891) A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1891) Ultramontanismus és nemzeti állam. Grill Károly Cs. és K. Udvari Könyvkereskedése, Budapest.

Binyamin ben Menaḥem Mendel, (1891) Kaufmann B 1060 - Qets ha-yamin. Kaufmann Dávid könyvtárából . Rosenbaum, Paks.

Békefi, Remig (1891) A pilisi apátság története. Taizs, Pécs.

Böjthe, Ödön (1891) Hunyadmegye sztrigymelléki részének és nemes családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra. Müller Károly, Budapest.

C

Canpanton, Yitsḥaq (1891) Kaufmann B 187 - Darḵei ha-Gemara’. Kaufmann Dávid könyvtárából . Moritz Knöpflmacher, Wien.

Castiglioni, Vittorio (1891) Kaufmann B 892 - Toldot R. ’Avraham Ḥay Reggio u-veno R. Yitsḥaq Šemu’el Reggio. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Krakau.

Cato, Marcus Porcius (1891) Cato bölcs mondásai. Görög és latin remekírók . Franklin Társulat, Budapest.

Chyzer, Kornél and Kulczyński, Ladislao (1891) Araneae Hungariae : secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptae a Cornelius Chyzer et Ladislaus Kulczyński. Academia Scientiarum Hungarica, Budapestini.

D

Daday, Jenő (1891) A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig bezárólag. Természettudományi Társulat, Budapest.

Dembitzer, Ḥayyim Natan (1891) Kaufmann B 485 - Miḵtave biqoret = Kritische Briefe. Kaufmann Dávid könyvtárából . Josef Fischer, Qra'qa'.

Demkó, Kálmán (1891) A szepes-szombati krónika. Reiss Nyomda, Lőcse.

Demkó, Kálmán (1891) A szepesi jog (Zipser Willkühr.) : Keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajoghoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Doleschall, Alfréd (1891) A házasságon kívül született gyermekek jogi állása : tanulmány az összehasonlító jogtudomány szempontjából. [s.n.], Budapest.

E

Eibenschütz, Yonatan (1891) Kaufmann B 475 - Maṭeh Yonatan : `al hilḵot Pesaḥ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Me’ir Rosenbaum, Paks.

Entz, Géza (1891) A Vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei. Értekezések a természettudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Epstein, 'Avraham (1891) Kaufmann B 857 - R. Šime`on Qara' ve-ha-Yalquṭ Šime`oni. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus šel Yosef Fischer, Qra'qa'.

Epstein, Abraham (1891) Kaufmann B 66 - ʼEldad ha-danî : Sipûrayv ve-hilḵôtayv be-mahadûrôt šônôt `al pî kîtvê yad ve-dfûsîm `atîqîm `im mavôʼ ve-he`arôt be-tserûf maʼamar `al ha-falašîm ve-minhagêhem = Eldad ha-Dani : seine Berichte über die X Stämme und deren Ritus : in verschiedenen Versionen nach Handschriften und alten Drucken mit Einleitung und Anmerkungen nebst einem Excurse über die Falascha und deren Gebräuch. Kaufmann Dávid könyvtárából . Adolf Alkalay, Pressburg.

F

Frivaldszky, János (1891) Aves Hungariae : Enumeratio systematica avium Hungariae cum notis brevibus biologicis, locis inentionis virorumque a quibus orintur : e mandato Commissionis hungaricae secundi ornithologorum universalis congressus. Franklin Társulat, Budapest.

Fröhlich, Izidor (1891) Együttesen lengő elemi mágnesek kölcsönös vonzásai és taszításai. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gothard, Jenő (1891) Spektrálfotografiai tanulmányok. Értekezések a természettudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H

Hampel, József (1891) Emlékbeszéd Rómer F. Flóris rendes tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 6 (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horovitz, Márkus (1891) Kaufmann B 476 - Maṭeh Levi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Slovotski, Frankfurt am Main.

Hurvits, Šelomoh Zalman ben David (1891) Kaufmann C 1113 - Reḥovot `ir. Kaufmann Dávid könyvtárából . Romm, Vilna.

K

Kandra, Kabos (1891) Aba Samu király. Ráth, Budapest.

Karácsonyi, János (1891) Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla : diplomatikai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1891) 1790-1802. Kazinczy Ferencz levelezése (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kemény, Lajos (1891) A reformáczió Kassán : oklevéltárral. Bernovits Nyomda, Kassa.

Király, Pál (1891) Ulpia Trajana Augusta colonia dacica, Sarmizegetusa metropolis, Dácia fővárosa : várhely Hunyadmegyében. Athenaeum, Budapest.

Klimó, Pál (1891) A gyöngyösi evangelicus református 1876. évtől helvét és ágostai ev. egyesült egyház történetének vázrajza. Herzog Ernő Ármin, Gyöngyös.

Kováts, S. János (1891) A könyvnyomtatás története Vasmegyében. Bertalanffy Nyomda, Szombathely.

Krasutski, Yisra’el Ze’ev (1891) Kaufmann B 538 - Mitsvot Yisra’el : ve-huʾ liquṭe mitsvot ha-nehugot ba-zeman ha-zeh. Kaufmann Dávid könyvtárából . Fischer, Qra’qa’.

Kövendi Veress, Sándor (1891) Torda őscsaládai. Közművelődés Irodalmi és Műnyomdai Részvénytársaság, Kolozsvár.

L

Lakatos, Károly (1891) Vadászati és madarászati emlékeimből. Engel Adolf, Szeged.

Levy, Naphtali‏ (1891) Kaufmann B 585 - Naḥalat Naftali = Nachalas Naphtali : yaḵil bo še’elot u-tešuvot be-`inyene halaḵot be-4 ḥelqe ha-Š. `a. ... ve-nilvah `alav Sefer Qadeš Naftali `al Šas ve-`En Ya`aqov ... Kaufmann Dávid könyvtárából . Bick, Pressburg.

Luncz, Avraham Moses (1891) Kaufmann B 451 - Moreh dereḵ : be-Erets Yisra’el ve-Suriyah. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Yerušalayim.

M

Marczali, Henrik (1891) Mária Terézia : 1717-1780. Magyar történeti életrajzok (18). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Matlekovics, Sándor (1891) Emlékbeszéd Apáthy István rendes tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 6 (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mieses, Fabius (1891) Kaufmann B 727 - Sefer qevutsat širim = Kewuzas schirim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck von Joseph Fischer, Qra'qa'.

Mikár, Zsigmond (1891) Honvéd-névkönyv. Pesti Könyvnyomda, Budapest.

Mošeh, (1891) Kaufmann C 1109 - R. Mošeh ha-daršan mi-Narbonah = Moses ha-Darschan aus Narbonne. Kaufmann Dávid könyvtárából . Alkalay, Wien.

N

Nagy, József (1891) A tótok otthonáról Árvamegyében. Árvamegyei Hírlap Könyvnyomdája, Alsó-Kubin.

Nagy, Sándor (1891) A jobbágyság története Magyarországon. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (37). Pleitz Fer. Pál Könyvnyomda, Nagy-Becskereken.

Nedeczky, Gáspár (1891) A Nedeczky család. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest.

Nikandros, (1891) Scholia vetera in Nicandri Alexipharmaca : e codice Gottingensi edita : adiecit sunt scholia recenta. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum (2). Sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae, Budapestini.

O

Odescalchi, Arthur (1891) Emlékek Bars-vármegye hajdanából. Athenaeum, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1891) Emlékbeszéd Pesty Frigyes rendes tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 7 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ortvay, Tivadar (1891) Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve = Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIV = e tabulis rationes collectorum pontificiorum. [s.n.], Budapest.

P

Petrik, Géza (1891) Magyarország bibliographiája, 1712-1860 : 3. köt. : könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak : [Ö-Z]. Magyarország bibliographiája, 1712-1860 (Petrik) . Dobrowsky, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1891) A magyar pogány sirleletek. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péch, Antal (1891) Emlékbeszéd Zsigmondy Vilmos levelező tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 6 (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Péch, Antal (1891) Magyar és német Bányászati Szótár = Bergmännisches Wörterbuch in ungarischer und deutscher Sprache. Joerges, Selmecz.

Pór, Antal (1891) Emlékbeszéd Rónay János Jáczint rendes tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 6 (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Q

Qalonimos, Mošeh, mi-Luqa’ (1891) Kaufmann B 1033 - Tešuvot Rabbenu Qalonimos mi-Luqa. Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

R

Regéczy Nagy, Imre (1891) Vizsgálatok az izomrángás lefolyásának különböző behatásokra beálló módosulatairól, a Jendrássik összehúzódási elméletének alapján. Értekezések a természettudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reifmann, Jacob (1891) Kaufmann B 401 - Ma’amar darḵei ha-meturgamim ha-’aramim be-ve’ureihem. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipografiâ Bermana, St. Peterburg.

Reines, Isaac Jacob (1891) Kaufmann B 577 - Nod šel dema`ot = Nod'' šel'' dmaot''. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yehudah Lev, Vilna.

Ribbeck, Ottó (1891) A római költészet története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rónai Horváth, Jenő (1891) Az ujabbkori hadviselés történelme : a magyar kir. honvédségi Ludovika-Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. Pallas Részvénytársaság Nyomda, Budapest.

Rónai Horváth, Jenő (1891) Rajzmellékletek Az újabbkori hadviselés történelme czímű műhöz. Pallas, Budapest.

S

Sason Mordeḵay Mošeh, (1891) Kaufmann B 734 - Sefer Qol Sason. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šelomoh Baḵur Ḥotsin, Bagdad.

Sason Mordeḵay Mošeh, (1891) Kaufmann B 83 - Sefer ʼimre Sason : Hanoten ʼimre šefer. Kaufmann Dávid könyvtárából . Šelomoh Beḵor Ḥutsin, Bagdad.

Schmidt, Sándor (1891) Adatok a Pyroxen-csoport egyes ásványainak pontosabb ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (21. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1891) Az athenei alkotmánytörténelem korszakai azon csak imént fölfedezett görög munkában, melyet némelyek Aristotelesnek tulajdonítanak. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1891) További tanulmány a legújabban fölfedezett AΘHNAI ΩN IIOΛITEIA fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Silberberg, Moritz (1891) Kaufmann B 514 - Sefer ha-mispar = Buch der Zahl, ein arithmetisches Werk von Abraham ibn Esra ; Text der Einleitung des A. ibn Esra mit deutscher Übersetzung und Anmerkungen. Kaufmann Dávid könyvtárából . C. A. Kaemmerer, Halle.

Simonyi, Zsigmond (1891) A nyelvujítás és az idegenszerűségek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, József (1891) Az idegen szók használás módja. Hornyánszky, Budapest.

Szabó, József (1891) Selmecz környékének geológiai leírása. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Szamota, István (1891) Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten : 1054-1717. Olcsó könyvtár (290.). Franklin, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1891) Oláhok költöztetése Délmagyarországon a mult században. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Farkas (1891) Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben : korrajz. Wokál János Könyvnyomdája, Nagy-Enyed.

Szilágyi, Sándor (1891) II. Rákóczy György : 1621-1660. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Szvorényi, József (1891) Emlékbeszéd Danielik János tiszteleti tagról. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 6 (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1891) Kovacsóczy Farkas : 1576-1594. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchényi, Dénes (1891) Egy őszinte szó a Kossuth-cultusról. Franklin, Budapest.

T

Thewrewk, Emil (1891) Görög anthologiabeli epigrammák. Görög és latin remekírók (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1891) Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról : az aranybányászat ethnographiai és administrationalis szervezete Daciában. Értekezések a történeti tudományok köréből (15. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Télfy, Iván (1891) Kisfaludy Károly "Mohácsa" görögül. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1891) A rövidtartamú szabadságvesztés-büntetések s a föltételes elitélés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

V

Vajda, Gyula (1891) Erdély viszonya a portához és a római császárhoz mint magyar királyhoz a nemzeti fejedelemség korszakában. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár.

W

Walter, Gyula (1891) Simor János bibornok herczegprímás emlékezete. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Weber, Samu (1891) Podolin város története. Athenaeum, Budapest.

Weiss, Isaac Hirsch (1891) Kaufmann B 163 - Dor dor ve-doršav : ha-yamim le-Torah še-be-`al-pe = Zur Geschichte der jüdischen Tradition. Kaufmann Dávid könyvtárából . Herzfeld and Bauer, Wien.

Wertheimer, Solomon Aharon (1891) Kaufmann B 186 - Darkah šel Torah = Darko schel Thora ; Wegweiser in der Theroteik des Talwud’s u. den Grundprinzipien der Halacha und Agada. Kaufmann Dávid könyvtárából . Zikron Šelomoh, Jerusalem.

Wertner, Mór (1891) A középkori délszláv uralkodók genealógiai története. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (28.). Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Wertner, Mór (1891) A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Y

Yehuda ben Šemu’el (ha-Ḥasîd), (1891) Kaufmann B 294 - Sefer ḥasidim : `al pi nusaḥ ketav yad ašer be-Parma = Sepher Chassidim : das Buch der Frommen nach der Rezension in Cod. de Rossi No. 1133. Kaufmann Dávid könyvtárából . Selbstverlage des Vereins M’kize Nirdamim : Druck von H. Itzkowski, Berlin.

Z

Zrínyi, Miklós (1891) Gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér hadtudományi munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ḥayyim, bar Yosef Miḵa’el (1891) Kaufmann B 46 - ’Or ha-ḥayyim : sefer `aruḵ li-yedi`at ḥoḵmei Yisra’el ve-sifreihem = Or ha-Chajim. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Kauffmann, Frankfurt am Main.

This list was generated on Fri Jul 19 05:24:38 2024 CEST.