REAL-EOD

Items where Year is 1872

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 45.

Török, Károly, ed. (1872) Csongrádmegyei gyüjtés. Athenaeum, Pest.

Rózsay, József, ed. (1872) Magyar orvosok és természetjárók 1871. Augusztus 28-tól Szeptember 2-ig Aradon tartott XV. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Athenaeum, Pest.

UNSPECIFIED, ed. (1872) Nagyvárad és környéke. Hűgel Ottó, Nagyvárad.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1872) Török-Magyarkori Állam-Okmánytár VI. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (8). Eggenberger, Pest.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1872) Török-Magyarkori Állam-Okmánytár VII. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (9). Eggenberger, Pest.

Ballagi, Aladár (1872) A magyar királyi testőrség története különös tekintettel irodalmi működésére. Légrády, Pest.

Balogh, Ferenc (1872) A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig. Szerző, Debreczen.

Barna, Ferdinánd (1872) A finn költészetről tekintettel a magyar ősköltészetre. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 6). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1872) Commentator commentatus : tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 1). Eggenberger, Pest.

Csillag, Gyula (1872) Az 1869/72-iki országgyűlés : történeti visszapillantások. Tettey, Pest.

Czobor, Béla (1872) Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke. Athenaeum, Pest.

Domanovszki, Endre (1872) A bölcsészet szükségképeni tudomány. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

Fleischer, Antal and Steiner, Antal (1872) Közlemények a Magy. Kir. Egyetem vegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (3. 5). Eggenberger, Pest.

Fraknói, Vilmos (1872) A magyar nemzet története. Szent István Társulat, Pest.

Frankl, Vilmos (1872) Henckel János, Mária királyné udvari papja. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 4). Eggenberger, Pest.

Haberern, Jonathan (1872) Edvi Illés Pál emléke. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Hajnik, Imre (1872) Magyar alkotmány- és jogtörténelem : Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt. Heckenast Gusztáv, Pest.

Hazslinszky, Frigyes (1872) Emlékezés Neilreich Ágostról. Értekezések a természettudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Pest.

Hazslinszky, Frigyes Ákos (1872) Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve. Athenaeum, Pest.

Hegedűs, Lajos (1872) A magyar közjog alapvonalai. Heckenast Gusztáv, Pest.

Hirschler, Ignácz (1872) Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag-ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Pest.

Hunfalvy, János (1872) Jelentés az Antwerpiában 1871-ik évi augusztus 13–22-éig tartott nemzetközi geografiai congressus munkálatairól. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 1). Eggenberger, Pest.

Ibn Rušd, (1872) Kaufmann B 99 - Be’ur ’Ibn Rušd `al sefer ha-šir le-Aristoteles = Il commento medio di Averroe alla Poetica di Aristotele. Kaufmann Dávid könyvtárából . Presso l’editore et traduttore : Fratelli Nistri, Pisa.

Kenessey, Albert (1872) A kapaszkodó hajózásról : Touage, Towing, Tauschifffahrt. Értekezések a természettudományok köréből (3. 1). Eggenberger, Pest.

Koch, Antal (1872) Górcsövi kőzetvizsgálatok. Értekezések a természettudományok köréből (2. 15). Eggenberger, Pest.

Kuun, Géza (1872) A sémi magánhangzókról és megjelölésök módjáról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 8). Eggenberger, Pest.

Levinzohn, Yeḥiʼel Yehudah ben Yosef Mošeh (1872) Kaufmann B 281 - Sefer Ḥaye levavot tiḳune ha-milot ve-gam nusḥʼaʼot be-sefer "Ḥovot ha-levavot" le-rabenu Baḥya ben Baḳudah. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. Della Mare [A. della Torre], Wien.

Mošeh ben Naḥman, (1872) Kaufmann B 952 - Torat ha-Šem temimah : derašah še-daraš ha-Ramban, zal, be-vet ha-keneset šel Bartselonah `al ma`alat ha-Torah me’irat `enayim = R. Mose ben Nachman’s Dissertation über die Vorzüge der Mosaischen Lehre, gehalten in der Synagoge zu Barcelona. Kaufmann Dávid könyvtárából . Herzfeld und Bauer, Wien.

Nendtvich, Károly (1872) Frivaldszky Imre életrajza. Értekezések a természettudományok köréből (3. 3). Eggenberger, Pest.

Pines, Yehiel Michael (1872) Kaufmann B 327 - Yalde ruḥi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yeḥi’el Bril, Magentsa [Mainz].

Pines, Yehiel Michael (1872) Kaufmann B 328 - Yalde ruḥi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yeḥi’el Bril, Magentsa [Mainz].

Szabó, Imre (1872) Emlékbeszéd Bitnicz Lajos felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 3). Eggenberger, Pest.

Szabó, Károly (1872) Apáczai Csere János Barcsai Ákos Fejedelemhez benyújtott terve a magyar házban felállítandó első tudományos egyetem ügyében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Pest.

Szabó, Károly (1872) Péter és Aba. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 3). Eggenberger, Pest.

Szarvas, Gábor (1872) A magyar igeidők. Eggenberger, Pest.

Szily, Kálmán (1872) A mechanikai hő-elmélet egyenleteinek általános alakjairól. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 1). Eggenberger, Pest.

Szilády, Áron (1872) Magyar szófejtegetések. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 9). Eggenberger, Pest.

Szilády, Áron (1872) A defterekről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 11). Eggenberger, Pest.

Szvorényi, József (1872) Emlékbeszéd Árvay Gergely Magy. Akad. tag felett. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 12). Eggenberger, Pest.

Szénássy, Sándor (1872) A latin nyelv és dialektusai : székfoglaló. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 10). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1872) A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Athenaeum, Pest.

Tóth, Lőrincz (1872) Szemle a magyar jogászgyülések munkássága s eredményei felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. Fanda és Frohna, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1872) Nyitra vármegyének XV. századbeli vámhelyei : tanulmány hazánk közlekedési viszonyainak történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (2. 2). Eggenberger, Pest.

This list was generated on Wed Jun 12 06:08:53 2024 CEST.