REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 28.

Bárczi, Géza (1951) A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Nyelvészeti tanulmányok (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kniezsa, István (1952) Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Nyelvészeti tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lőrinczy, Éva (1953) A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék. Nyelvészeti tanulmányok (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Imre, Samu (1958) A Szabács viadala. Nyelvészeti tanulmányok (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, József (1963) A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527-1576 között. Nyelvészeti tanulmányok (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Ferenc (1964) A magyar jogi terminológia kialakulása. Nyelvészeti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Abaffy, Erzsébet (1965) Sopron megye nyelve a XVI. században. Nyelvészeti tanulmányok (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Soltész, Katalin (1965) Babits Mihály költői nyelve. Nyelvészeti tanulmányok (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fábián, Pál (1967) Az akadémiai helyesírás előzményei : helyesírásunk alakítására irányuló tudatos törekvések 1772 és 1832 között. Nyelvészeti tanulmányok (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Varga, Györgyi (1968) Alakváltozatok a budapesti köznyelvben. Nyelvészeti tanulmányok (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szathmári, István (1968) Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Nyelvészeti tanulmányok (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kelemen, József (1970) A mondatszók a magyar nyelvben. Nyelvészeti tanulmányok (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kázmér, Miklós (1970) A "falu" a magyar helynevekben, XIII-XIX. század. Nyelvészeti tanulmányok (13). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inczefi, Géza (1970) Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata : Makó környékének földrajzi nevei alapján. Nyelvészeti tanulmányok (14). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Deme, László (1971) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata : magyar szövegek alapján. Nyelvészeti tanulmányok (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bánhidi, Zoltán (1971) A magyar sportnyelv története és jelene sportnyelvtörténeti szótárral. Nyelvészeti tanulmányok (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szemere, Gyula (1974) Az akadémiai helyesírás története, 1911-1954. Nyelvészeti tanulmányok (17). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0120-1

Hajdú, Mihály (1974) Magyar becézőnevek, 1770-1970. Nyelvészeti tanulmányok (18). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0419-7

Lőrinczy, Éva B. (1979) A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerűségei. Nyelvészeti tanulmányok (19). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1782-5

Békési, Imre (1982) Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. Magyar újsághíranyag alapján. Nyelvészeti tanulmányok (20). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2626-3

Farkas, Vilmos (1982) Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Nyelvészeti tanulmányok (21). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2634-4

Mező, András (1982) A magyar hivatalos helységnévadás. Nyelvészeti tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2608-5

Mollay, Károly (1982) Német - magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Nyelvészeti tanulmányok (23). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2863-0

Bárczi, Géza (1982) A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Nyelvészeti tanulmányok (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2904-1

Fehértói, Katalin (1983) Árpád-kori kis személynévtár. Nyelvészeti tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3128-3

Szabó, József (1983) A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagykónyi nyelvjárásban. Nyelvészeti tanulmányok (26). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3218-2

Kiss, Jenő (1984) Magyar madárnevek. Az európai madarak elnevezései. Nyelvészeti tanulmányok (28). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3398-7

Róka, Jolán (1986) Az újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája. Nyelvészeti tanulmányok (29). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3691-6

This list was generated on Sat May 18 19:49:07 2024 CEST.