REAL-EOD

Items where Year is 1944

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 27.

Varjas, Béla, ed. (1944) Balassa-kódex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horánszky, Pál, ed. (1944) A lipótszentandrási Andreánszky család leszármazása 1230-tól. Fodor Árpád Könyvnyomda, Budapest.

Apponyi, György (1944) Széchenyi emlékbeszéde : a Nemzeti Casino 1944. évi jan. hó 30-i közgyűlésén. Nemzeti Casino anyagai . Apponyi György, Budapest.

Babos, Ferenc (1944) Adalékok Kinnamos szövegtörténetéhez. Magyar-görög tanulmányok (26). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Berkes, Béla (1944) Családi hegedű. May János nyomda, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1944) Magyar szónokképzés a XVI. századi Strasszburgban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Faguet, Émile (1944) A kontárság kultusza és a felelősségtől való rettegés. Kultúra és tudomány . Franklin, [Budapest].

Gerő, László (1944) A római Santo Stefano Rotondo a magyarok nemzeti temploma = Santo Stefano Rotondo la chiesa nazionale degli Ungheresi a Roma. Magyar Tudományos Akadémia Római Történeti Bizottsága, Budapest.

Hadrovics, László (1944) Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Kincsestár (140.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Ila, Bálint (1944) Gömör megye. Magyarság és nemzetiség . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaffka, Péter (1944) Építészet. Kincsestár (91.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kiss, Gyula (1944) A szombathelyi németség a XVII. században : Családtörténeti tanulmány = Deutsche in Steinamanger im XVII. Jahrhundert : Familienkundlich. Német Nyelvészeti Dolgozatok (12). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1944) Herczeg Ferenc. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T., Budapest.

Kotlán, Sándor (1944) Parasitologia : Kórtani jelentőségű állati élősködők háziállatainkban. Állatorvosi Kézi Könyvtár (28). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Mályusz, Elemér (1944) Thuróczy János krónikája. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mártonffy, Mária (1944) Német jövevényszavak a magyar konyhaművészetben = Deutsche Lehnwörter der Ungarischen Kochkunst. Német Nyelvészeti Dolgozatok (10). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Országh, László (1944) Shakespeare. Kincsestár (38.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pallós, Ferenc (1944) A német nyelvoktatás ügye magyar iskoláinkban II. József idejében = Der Deutschunterricht in den Ungarischen Schulen Unter Josef II. Német Nyelvészeti Dolgozatok (11). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Reguly, Antal (1944) Osztják hősénekek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Surányi-Unger, Tivadar (1944) Áralakulás és pénzérték. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Dénes (1944) Guary-kódex. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szerémi, György (1944) Epistola de perdicione regni Hungarorum. Erdélyi László, Juhász László, Budapest-Szeged.

Terebessy, Andor Béla (1944) Translatio latina Sancti Maximi confessoris (de caritate ad Elpidium L. I-IV.) saeculo XII. in Hungaria confecta. Magyar-görög tanulmányok (25.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filológiai Intézet, Budapest.

Tomcsányi, Móric (1944) Közjog - magánjog. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (6. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, András (1944) Az erdélyi románság története. Kincsestár (13.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Veszelinovich, Magdolna (1944) A délszláv népköltészet felfedezése a német és magyar irodalomban. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1944) A házimacska. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat, 129 . Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 24 09:28:09 2021 CET.