REAL-EOD

Items where Year is 1925

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 21.

Bánlaky, József (1925) A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Hadtörténelmi Levéltár, [Budapest].

Czékus, Zoltán (1925) Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme. Szerző, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1925) József nádor élete és iratai. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fináczy, Ernő (1925) Világnézet és nevelés : tanulmányok. Pfeifer, Budapest.

Forster, Gyula (1925) Gróf Berchényi László franciaország marsallja. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gombos, Ferenc Albin (1925) Szent László a lovagkirály. Hangya Nyomda, Budapest.

Herpay, Gábor (1925) Nemes családok Debreczenben. Herpay G., Debreczen.

Karácsonyi, János (1925) Szent Gellért csanádi püspök és vértanu élete. Szent István Társulat, Budapest.

Kaán, Károly (1925) Gróf Széchenyi István és a Nagy Magyar Alföld : bemutatta a M. Tudományos Akadémia 1925. október 19-én tartott összes ülésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1925) Addenda commentariis ad carmina Tibulliana. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schopenhauer, Arthur (1925) Életbölcsesség : aforizmák. Pantheon Irodalmi Intézet, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei : ismeretlen adalékok az 1848-49-ki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Görgey és Kossuth : ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Stein, Aurél (1925) Legbelsőbb Ázsia : földrajzának hatása a történetben : a M. Tud. Akadémiának 1925 január 3-án tartott ünnepi ülésén vetített képekkel bemutatott előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stern, Ábrahám (1925) Héber nyelvtan: rövid vezérfonal középiskolák és szemináriumok számára. Wodianer, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1925) Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1925) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar nyelvtudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 3. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1925) A Kelet népe. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Zelovich, Kornél (1925) Széchenyi és a magyar közlekedésügy : előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zoltai, Lajos (1925) Települések. Egyházas és egyháztalan falvak.Debrecen város mai határa külső birtokai területén a XI—XV-ik századokban. Méliusz Könyvkereskedés Könykiadó Vállalat, Debrecen.

This list was generated on Sun Apr 21 08:35:34 2019 CEST.