REAL-EOD

Items where Year is 1925

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 27.

Angyal, Dávid (1925) Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Levelezések . kiadja a Pesti Lloyd-társulat és a Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Bánlaky, József (1925) A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. Hadtörténelmi Levéltár, [Budapest].

Czékus, Zoltán (1925) Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme. Szerző, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1925) József nádor élete és iratai. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fináczy, Ernő (1925) Világnézet és nevelés : tanulmányok. Pfeifer, Budapest.

Forster, Gyula (1925) Gróf Berchényi László franciaország marsallja. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gombos, Ferenc Albin (1925) Szent László a lovagkirály. Hangya Nyomda, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1925) Két filozófus : Platon és Kant. Kultúra és tudomány . Franklin-Társulat, Budapest.

Herpay, Gábor (1925) Nemes családok Debreczenben. Herpay G., Debreczen.

Karácsonyi, János (1925) Szent Gellért csanádi püspök és vértanu élete. Szent István Társulat, Budapest.

Kaán, Károly (1925) Gróf Széchenyi István és a Nagy Magyar Alföld : bemutatta a M. Tudományos Akadémia 1925. október 19-én tartott összes ülésében. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Loczka, Alajos (1925) Az alchimia története. A Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének Kiadása, Budapest.

Némethy, Geyza (1925) Addenda commentariis ad carmina Tibulliana. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Géza (1925) Az ész tragédiája s egyéb versek. Franklin Társulat, Budapest.

Rousseau, Jean-Jacques (1925) Egy magános sétáló álmodozásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Schopenhauer, Arthur (1925) Életbölcsesség : aforizmák. Pantheon Irodalmi Intézet, Budapest.

Schöpflin, Aladár (1925) Írók, könyvek, emlékek. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei : ismeretlen adalékok az 1848-49-ki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Steier, Lajos (1925) Görgey és Kossuth : ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Genius, Budapest.

Stein, Aurél (1925) Legbelsőbb Ázsia : földrajzának hatása a történetben : a M. Tud. Akadémiának 1925 január 3-án tartott ünnepi ülésén vetített képekkel bemutatott előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stern, Ábrahám (1925) Héber nyelvtan: rövid vezérfonal középiskolák és szemináriumok számára. Wodianer, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1925) Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1925) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar nyelvtudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1925) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 3. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Széchenyi, István (1925) A Kelet népe. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Zelovich, Kornél (1925) Széchenyi és a magyar közlekedésügy : előadás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zoltai, Lajos (1925) Települések. Egyházas és egyháztalan falvak.Debrecen város mai határa külső birtokai területén a XI—XV-ik századokban. Méliusz Könyvkereskedés Könykiadó Vállalat, Debrecen.

This list was generated on Sun Feb 16 23:18:45 2020 CET.