REAL-EOD

Items where Year is 1922

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 22.

Kir. Magy., Egyetemi Nyomda, ed. (1922) A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda jelentése a Magyar Történet befejezéséről és a magyarság tudományos megismerését szolgáló Hungarológiai sorozat további köteteiről. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Buchböck, Gusztáv (1922) Physikai-chemiai mérőmódszerek. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Chalkokondylēs, Laonikos (1922) Historiarum demonstrationes. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum . Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1922) A szepesi városok árumegállító-joga : Lőcse és Késmárk küzdelme az árumegállításért 1358-1570. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1922) Büntetés és nevelés. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1922) Az ókori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Hornyánszky, Budapest.

Karácsonyi, János (1922) Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kosztolányi, Dezső (1922) Modern költők: Külföldi antológia: Tetemesen bővített második kiadás. Révai, Budapest.

Kozma, Andor (1922) Turán : ősrege. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1922) Supplementum commentariorum ad Ovidii Amores Tristia et Epistulas ex Ponto. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Papp, Ferencz (1922) Báró Kemeny Zsigmond. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rudnay, Józsefné Veres Szilárda (1922) Emlékeim : 1847-1917. Légrády, Budapest.

Schönebaum, Herbert (1922) Die Kenntnis der byzantinischen Geschichtsschreiber von der ältesten Geschichte der Ungarn vor der Landnahme. Ungarische Bibliothek (1. 5). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Szekfű, Gyula (1922) A magyar bortermelő lelki alkata : történelmi tanulmány. Eggenberger, Budapest.

Széchenyi, István (1922) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 2. kötet. Magyarország újabbkori történetének forrásai ; Gróf Széchenyi István összes munkái (8). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Tagányi, Karl (1922) Lebende Rechtsgewohnheiten und ihre Sammlung in Ungarn. Ungarische Bibliothek (1. 3). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Temesváry, János (1922) Erdély középkori püspökei. Minerva, Cluj.

Thienemann, Th. (1922) Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Ungarische Bibliothek (1. 4). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Tóth, László (1922) Májusfa : verses játék egy fölolvasásban. Pallas, Budapest.

Varga, Béla (1922) A logikai érték problémája és kialakulásának története. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1922) Ködben : újabb költemények : 1915-1921. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sun Feb 18 14:26:38 2018 CET.