REAL-EOD

Items where Year is 1922

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 23.

Kir. Magy., Egyetemi Nyomda, ed. (1922) A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda jelentése a Magyar Történet befejezéséről és a magyarság tudományos megismerését szolgáló Hungarológiai sorozat további köteteiről. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ballagi, Aladár (1922) XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon : 1709-1715. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Buchböck, Gusztáv (1922) Physikai-chemiai mérőmódszerek. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Chalkokondylēs, Laonikos (1922) Historiarum demonstrationes. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum . Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1922) A szepesi városok árumegállító-joga : Lőcse és Késmárk küzdelme az árumegállításért 1358-1570. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1922) Büntetés és nevelés. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1922) Az ókori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Hornyánszky, Budapest.

Karácsonyi, János (1922) Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kosztolányi, Dezső (1922) Modern költők: Külföldi antológia: Tetemesen bővített második kiadás. Révai, Budapest.

Kozma, Andor (1922) Turán : ősrege. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza (1922) Supplementum commentariorum ad Ovidii Amores Tristia et Epistulas ex Ponto. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Papp, Ferencz (1922) Báró Kemeny Zsigmond. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rudnay, Józsefné Veres Szilárda (1922) Emlékeim : 1847-1917. Légrády, Budapest.

Schönebaum, Herbert (1922) Die Kenntnis der byzantinischen Geschichtsschreiber von der ältesten Geschichte der Ungarn vor der Landnahme. Ungarische Bibliothek (1. 5). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Szekfű, Gyula (1922) A magyar bortermelő lelki alkata : történelmi tanulmány. Eggenberger, Budapest.

Széchenyi, István (1922) Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 2. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Tagányi, Karl (1922) Lebende Rechtsgewohnheiten und ihre Sammlung in Ungarn. Ungarische Bibliothek (1. 3). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Takáts, Sándor (1922) Régi magyar kapitányok és generálisok. Stádium Nyomda, Budapest.

Temesváry, János (1922) Erdély középkori püspökei. Minerva, Cluj.

Thienemann, Th. (1922) Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Ungarische Bibliothek (1. 4). Gruyter, Berlin ; Leipzig.

Tóth, László (1922) Májusfa : verses játék egy fölolvasásban. Pallas, Budapest.

Varga, Béla (1922) A logikai érték problémája és kialakulásának története. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vargha, Gyula (1922) Ködben : újabb költemények : 1915-1921. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Thu Dec 13 12:02:23 2018 CET.