REAL-EOD

Items where Year is 1861

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 31.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1861) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár II, 1234-1260. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 7 . Eggenberger, Pest.

Vahot, Imre, ed. (1861) Honvédek könyve : történelmi adat-tár az 1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból. Emich Gusztáv nyomdája, Pest.

Mogyoróssy, János, ed. (1861) A wenckheimi Hund család eredete és ivadékai magyarhonban. Dobay János, Gyula.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pest.

Cicero, Marcus Tullius (1861) Cicero összes levelei időrendes sorozatban. Kisfaludy-Társaság, Pest.

Csapó, Kálmán (1861) Székes-Fehérvár története. Ráder Antal, Székesfehérvár.

Dósa, Elek (1861) Erdélyhoni jogtudomány. nyomt. Gámán János [etc.], Kolozsvár.

Fogarasi, János (1861) A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai, régibb és ujabb időben. Kilián György magyar egyetemi könyvárusnál, Pest.

Frankenburg, Adolf (1861) Őszinte vallomások. Heckenast, Pest.

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

Gyürky, Antal (1861) Borászati-szótár : betürendben, kellő magyarázattal ellátva. Emich Gusztáv, Pest.

Kemény, József (1861) Történelmi és irodalmi kalászatok. Emich, Budapest.

Kállay, Ferencz (1861) A pogány magyarok vallása. Lauffer és Stolp, Pest.

Kővári, László (1861) Erdély története 1848-49-ben. Emich, Pest.

Kővári, László (1861) Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Demjén László, Kolozsvárt.

Mészáros, Károly (1861) Ungvár története : a legrégibb időktől máig. Ráth Mór könyvkereskedésében s bizományában, Pesten.

Podhradczky, József (1861) Béla király névtelen jegyzőjének idejekora és hitelessége : oklevelek, egykorú és közelkorú kútfők szerint bírálta és értelmezte Podhradczky József. Bagó, Buda.

Ráth, Károly (1861) Magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei. Sauervein, Győr.

Réső Ensel, Sándor (1861) A helynevek magyarázója : 1-4. füz. : [A-D betűvel kezdődő helynevek]. UNSPECIFIED, Pest.

Semmelweis, I. Ph. (1861) Zwei offene Briefe an Dr. J. Spaeth, Professor der Geburtshilfe an der k. k. Josefs-Akademie in Wien, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni, Professor der Geburtshilfe zu Würzburg. Gustav Emich, Pest.

Semmelweis, I. Ph. (1861) Zwei offene Briefe an Hofrath Dr. Eduard Casp. Jac. v. Siebold, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni. Gustav Emich, Pest.

Semmelweis, Ignaz Philipp (1861) Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Hartleben, Pest - Wien - Leipzig.

Semmelweis, Ignác (1861) Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. C. A. Hartleben, Pest.

Suhayda, János (1861) Magyarország közjoga. Tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre. Emich Gusztáv, Pest.

Szalay, László (1861) Magyarország története. Lauffer és Stolp, Pest.

Szalay, László (1861) A Magyarországi Szerb telepek jogviszonya az államhoz. Heckenast, Pest.

Szalay, Ágoston (1861) Négyszáz magyar levél a XVI. századból : 1504-1560. Landerer - Heckenast, Pest.

Szilágyi, István (1861) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. hitvallásúaknál, különös tekintettel a helv. hitv. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. Jäger Károly, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor (1861) A Rákóczi család a XVII-ik században s a XVIII-ik elején. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Szokoly, Viktor (1861) Honvédélet : humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Emich Gusztáv tulajdona, Pest.

Tutkó, József (1861) Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Tutkó József (Werfer Ny.), Kassa.

This list was generated on Sat Feb 22 08:10:46 2020 CET.