REAL-EOD

Items where Year is 1861

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 16.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1861) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár II, 1234-1260. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 7 . Eggenberger, Pest. ISBN http://prol.mtak.hu/F/?func=direct&local_base=mta01&doc_number=000507447&format=999

Vahot, Imre, ed. (1861) Honvédek könyve : történelmi adat-tár az 1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból. Emich Gusztáv nyomdája, Pest.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pest.

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

Gyürky, Antal (1861) Borászati-szótár : betürendben, kellő magyarázattal ellátva. Emich Gusztáv, Pest.

Kállay, Ferencz (1861) A pogány magyarok vallása. Lauffer és Stolp, Pest.

Kővári, László (1861) Erdély története 1848-49-ben. Emich, Pest.

Kővári, László (1861) Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Demjén László, Kolozsvárt.

Semmelweis, I. Ph. (1861) Zwei offene Briefe an Dr. J. Spaeth, Professor der Geburtshilfe an der k. k. Josefs-Akademie in Wien, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni, Professor der Geburtshilfe zu Würzburg. Gustav Emich, Pest.

Semmelweis, I. Ph. (1861) Zwei offene Briefe an Hofrath Dr. Eduard Casp. Jac. v. Siebold, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni. Gustav Emich, Pest.

Semmelweis, Ignaz Philipp (1861) Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Hartleben, Pest - Wien - Leipzig.

Suhayda, János (1861) Magyarország közjoga. Tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre. Emich Gusztáv, Pest.

Szalay, László (1861) A Magyarországi Szerb telepek jogviszonya az államhoz. Heckenast, Pest.

Szilágyi, István (1861) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. hitvallásúaknál, különös tekintettel a helv. hitv. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. Jäger Károly, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor (1861) A Rákóczi család a XVII-ik században s a XVIII-ik elején. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Tutkó, József (1861) Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Tutkó József (Werfer Ny.), Kassa.

This list was generated on Tue Dec 12 15:17:26 2017 CET.