REAL-EOD

Items where Year is 1861

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 39.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1861) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár II, 1234-1260. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 7 . Eggenberger, Pest.

Vahot, Imre, ed. (1861) Honvédek könyve : történelmi adat-tár az 1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból. Emich Gusztáv nyomdája, Pest.

Toldy, Ferenc, ed. (1861) A magyar birodalom alaptörvényei = Sylloge legum Hungariae fundamentalium : adiecto textui latino versione hungarica. Magyar Királyi Egyetem betűivel, Buda.

Mogyoróssy, János, ed. (1861) A wenckheimi Hund család eredete és ivadékai Magyarhonban. Dobay János, Gyula.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pest.

Bocsor, István (1861) Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre. Református Főiskola, Pápa.

Cicero, Marcus Tullius (1861) Cicero összes levelei időrendes sorozatban. Kisfaludy-Társaság, Pest.

Csapó, Kálmán (1861) Székes-Fehérvár története. Ráder Antal, Székesfehérvár.

Dósa, Elek (1861) Erdélyhoni jogtudomány. nyomt. Gámán János [etc.], Kolozsvár.

Eötvös, József (1861) Magyarország különállása Németország egységének szempontjából. Emich, Pest.

Fogarasi, János (1861) A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai, régibb és ujabb időben. Kilián György magyar egyetemi könyvárusnál, Pest.

Frankenburg, Adolf (1861) Őszinte vallomások. Heckenast, Pest.

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

Gyürky, Antal (1861) Borászati-szótár : betürendben, kellő magyarázattal ellátva. Emich Gusztáv, Pest.

Kemény, József (1861) Történelmi és irodalmi kalászatok. Emich, Budapest.

Kállay, Ferencz (1861) A pogány magyarok vallása. Lauffer és Stolp, Pest.

Kővári, László (1861) Erdély története 1848-49-ben. Emich, Pest.

Kővári, László (1861) Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Demjén László, Kolozsvárt.

Mészáros, Károly (1861) Ungvár története : a legrégibb időktől máig. Ráth Mór könyvkereskedésében s bizományában, Pesten.

Petzval, Ottó and Toldy, Ferenc (1861) Dr. Toldy Ferencnek ... a m. nyelv és irodalom egyetemi nyilv. rendes tanári székébe iktattatásakor 1861. júl. XIII. tartott beszédek. Emich, Pest.

Podhradczky, József (1861) Béla király névtelen jegyzőjének idejekora és hitelessége : oklevelek, egykorú és közelkorú kútfők szerint bírálta és értelmezte Podhradczky József. Bagó, Buda.

Ráth, Károly (1861) Magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei. Sauervein, Győr.

Récsi, Emil (1861) Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott. Pfeifer Ferdinánd, Buda-Pest.

Réső Ensel, Sándor (1861) A helynevek magyarázója : 1-4. füz. : [A-D betűvel kezdődő helynevek]. UNSPECIFIED, Pest.

Semmelweis, I. Ph. (1861) Zwei offene Briefe an Dr. J. Spaeth, Professor der Geburtshilfe an der k. k. Josefs-Akademie in Wien, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni, Professor der Geburtshilfe zu Würzburg. Gustav Emich, Pest.

Semmelweis, I. Ph. (1861) Zwei offene Briefe an Hofrath Dr. Eduard Casp. Jac. v. Siebold, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni. Gustav Emich, Pest.

Semmelweis, Ignaz Philipp (1861) Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Hartleben, Pest - Wien - Leipzig.

Semmelweis, Ignác (1861) Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. C. A. Hartleben, Pest.

Suhayda, János (1861) Magyarország közjoga. Tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre. Emich Gusztáv, Pest.

Szalay, László (1861) Fiume a magyar országgyülésen. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1861) Magyarország története. Lauffer és Stolp, Pest.

Szalay, László (1861) A Magyarországi Szerb telepek jogviszonya az államhoz. Heckenast, Pest.

Szalay, László (1861) A horvát kérdéshez. Lauffer és Stolp, Pest.

Szalay, Ágoston (1861) Négyszáz magyar levél a XVI. századból : 1504-1560. Landerer - Heckenast, Pest.

Szilágyi, István (1861) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. hitvallásúaknál, különös tekintettel a helv. hitv. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. Jäger Károly, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor (1861) A Rákóczi család a XVII-ik században s a XVIII-ik elején. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Szokoly, Viktor (1861) Honvédélet : humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Emich Gusztáv tulajdona, Pest.

Szász, Károly (1861) Emlékbeszéd gróf Teleki László felett. Szilády, Kecskemét.

Tutkó, József (1861) Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Tutkó József (Werfer Ny.), Kassa.

This list was generated on Sat Feb 27 09:00:43 2021 CET.