REAL-EOD

Items where Year is 1942

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 50.

Förster, Aurelius, ed. (1942) Aristotelis de sensu et de memoria libri. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum . Sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae, Budapestini.

Angyal, Pál (1942) A joghézag problematikája a büntetőjogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Pál (1942) A veszélyfogalom a büntetőjogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baróti, Dezső (1942) Biedermeier ízlés a francia irodalomban = Gout prudhommesque dans la littérature française. Francia tanulmányok = Études françaises, 21 . A Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Benedek, Klára (1942) A Jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai : levelek a magyar felújulás szellemi életének történetéhez. Danubia Könyvkiadó, Budapest.

Besenyő, Sándor (1942) A moldvai magyarok őstelepülése, története és mai helyzete. Pester Lloyd Nyomda, Pécs.

Bessenyei, György (1942) A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről, uralkodásának módjairól, törvényeiről és nevezetesebb viselt dolgairól : 1. Magyar irodalmi ritkaságok (62.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1942) A társaságnak eredete és országlása. Magyar irodalmi ritkaságok (59.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bárczi, Géza (1942) A nyelvtörténet felhasználása az élő nyelvek tanításában. Stephaneum, Budapest.

Cholnoky, Jenő (1942) Erdélyi képek. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Csapodi, Csaba (1942) A magyar barokk. Kincsestár (16.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Cseri, Péter (1942) Három elbeszélés. Magyar irodalmi ritkaságok (60.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Divéky, Adorján (1942) Az Arany Bulla hatása a lengyel jogra. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Erdei, Ferenc (1942) A magyar paraszttársadalom. Magyarságismeret (5). Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Fekete, Lajos (1942) A törökkori Vác egy XVI. századi összeírás alapján. Értekezések a történeti tudományok köréből (26. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1942) Az 1843-i büntetőjogi javaslatok száz év távlatából. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fodor, Ferenc (1942) A Jászság életrajza. Szt. István Társulat kiadása, Budapest.

Gáldi, László (1942) Magyar-román szellemi kapcsolatok. Kincsestár (136.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Halász, Emma (1942) Désiré Nisard ses idées littéraires son influence en Hongrie = Nisard magyarországi hatása. Francia tanulmányok = Études françaises, 22 . A Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Hekler, Antal (1942) Hekler Antal válogatott kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hermann, Egyed and Eberhardt, Béla (1942) A Veszprémi Egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején. A Veszprémi egyházmegye múltjából, 8 . [s.n.], Veszprém.

Hunyady, Ilona (1942) Kelták a Kárpátmedencében : Dissertationes Pannonicae 2/18. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Érem és Régiségtani Intézete, Budapest.

Huszti, József (1942) Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ivánka, Endre (1942) Szent Gellért görög műveltségének problémája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kisbán, Emil (1942) Hell Miksa, a magyar csillagász. Pray Rendtörténetíró Munkaközösség, Budapest.

Komoróczy, György (1942) A magyar kereskedelem története. Kincsestár (61.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Elemi pszichológiai kísérletek. Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Nietzsche és Petőfi. Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Századunk tudományának szelleme. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) Tudós fejek. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1942) A pszichológia és logika elemei : A gimnázium számára. Franklin-Társulat, Budapest.

Laziczius, Gyula (1942) Általános nyelvészet : alapelvek és módszerek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (26. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Losontzi, István (1942) Hármas kis tükör. Magyar irodalmi ritkaságok (63.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Magyary, Géza (1942) Magyary Géza összegyűjtött dolgozatai a polgári eljárás, a magánjog és a kereskedelmi jog köréből. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Markó, Árpád (1942) Gróf Zrinyi Miklós. Kincsestár (146.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Martialis, Marcus Valerius (1942) Martialis Marcus Valerius epigrammáinak tizennégy könyve a látványosságok könyvével. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Martialis, Marcus Valerius (1942) Supplementum ad M. Valerium Martialem. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Moravcsik, Gyula (1942) Byzantinoturcica. Magyar-görög tanulmányok (20-21.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Navratil, Ákos (1942) A neo-szocializmus konjunkturapolitikája. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nizsalovszky, Endre (1942) Az alanyi magánjog és a perjog. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prohászka, Lajos (1942) A platonista Cicero. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prosser, Piroska (1942) Görögök sírfeliratai magyar temetőkben. Magyar-görög tanulmányok (19.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Rozsály, Ferenc (1942) A hippokratesi népismeret szempontjai. Görög-magyar tanulmányok (18.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Schilling, Rogér (1942) A német nyelvatlasz Magyarországon = Der Deutsche Sprachatlas und Seine Beziehungen zu Ungarn. Német Nyelvészeti Dolgozatok (8). Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Szabó, Zoltán (1942) Származás és öröklödés. Kincsestár (41.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Toldy, Ferenc (1942) Szemelvények Toldy Ferenc műveiből. Magyar irodalmi ritkaságok (61.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Tolnai, Klára (1942) A német megszólítás és címzés = Deutsche Anredeformen. Német Nyelvészeti Dolgozatok (7). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Budapest.

Tóth, László (1942) Tavaszi síp meg a többi : regény. Révai, Budapest.

Tóth, László (1942) A különös kérő : békebeli történet. Szent István Társulat, Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1942) Háziállatok anatómiájának kézi atlasza. [s.n], Budapest.

This list was generated on Sun Feb 28 23:11:35 2021 CET.