REAL-EOD

Items where Year is 1900

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 29.

Marczali, Henrik, ed. (1900) Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója, 1848-1849. Budapesti Hírlap, Budapest.

Prochnov, József and Nuricsán, József, eds. (1900) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1899. augusztus 27-31-ig Szabadkán tartott XXX. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Dézsi, Lajos, ed. (1900) Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius (Bánffy) Gergelytől : (1537). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Gyula and Szilágyi, Sándor, eds. (1900) A magyar honfoglalás kútfői : a honfoglalás ezredéves emlékére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1900) Magyarország jövője az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján. Athenaeum, Budapest.

Borovszky, Samu (1900) A nagylaki uradalom története. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Békefi, Remig (1900) A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Böhm, Károly (1900) Az értékelmélet feladata s alapproblemája. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Carlyle, Thomas (1900) Hősökről. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (43). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Csoma, József (1900) A nemzetségi czímerek tanulmánya. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Daday, Jenő (1900) A magyarországi kagylósrákok magánrajza : Ostrapoda Hungariae. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Endrődi, Sándor (1900) Századunk magyar irodalma képekben : Széchenyi föllépésétől a kiegyezésig. Athenaeum, Budapest.

Faludi, Ferenc (1900) Téli éjtszakák vagy is A' téli est időnek unalmait enyhítő beszédek. Régi magyar könyvtár (19). Franklin, Budapest.

Fazekas, Mihály (1900) Fazekas Mihály versei. Régi magyar könyvtár (17). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1900) Petrarca és Nagy Lajos. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Geisenhof, Georg Maximilian (1900) Bibliotheca Corviniana : eine bibliographische Studie. Neumeyer, Braunschweig.

Hajnik, Imre (1900) Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a franczia forradalomig : középkor. Athenaeum, Budapest.

Istvánffi, Gyula (1900) A Clusius-codex mykologiai méltatása, adatokkal Clusius életrajzához. Istvánffi Gyula, Budapest.

Karácsonyi, János (1900) A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1900) 1812. július 1. - 1813. július 31. Kazinczy Ferencz levelezése (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kozma, Ferenc (1900) Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kuun, Géza (1900) Ismereteink Tibetről. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1900) II. Ramses, az Exodus fáraója. Értekezések a történeti tudományok köréből (18. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Margalits, Ede (1900) Horvát történelmi repertórium. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1900) Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (17. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Márki, Sándor (1900) A középkor főbb krónikásai : a magyarok honfoglalása koráig. Franklin-Társulat, Budapest.

Mátyás, Flórián (1900) Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

sine, nomine (1900) Gesta Romanorum. Régi magyar könyvtár (18). Franklin, Budapest.

This list was generated on Sat Nov 18 03:53:02 2017 CET.